Ruby Fortune Casino
Ruby Fortune Casino

750 € i BONUS

1. / 2. / 3. innskudd - matchbonus inntil 250 € • Kun nye kunder • Minste innskudd: 10 € • 70x omsetningskrav

Kampanjeregler Registrer

Romriket Asgardia

Innsiden av en ark Kilde: cdn.disclose.tv Asgardia, eller Romriket Asgardia, er den første nasjonen i verdensrommet, og snakker om seg selv som en uavhengig stat (selv om den ennå ikke er offentlig anerkjent) som er trans-etnisk og sekulær, med en grunnlov lik grunnlovene i de fleste stater. Den reguleres av regler om rettferdighet, likeverd og fred, og ble grunnlagt i 2016. Kun to år senere har den en grunnlov, et flagg, et riksvåpen og et statsoverhode, den russiske vitenskapsmannen Igor Ashurbeyli. Asgardia ble skapt for tre hovedformål. For det første er det tenkt at staten skal beskytte jorden fra farer i verdensrommet som asteroider, solstormer eller romsøppel ved å lage et beskyttende skjold rundt hele planeten. For det andre vil den fungere som en åpen base med vitenskapelig kunnskap, og for det tredje vil den arbeide for bruk av verdensrommet uten å bli hindret av eksisterende nasjoner. I det lange løp planlegger Asgardia å bygge og sende opp plattformer de kaller rom-arker som vil være egnede for menneske- og planteliv i rommet, der målet vil være å bevare menneskers og andre dyrs liv. Hvem vet, kanskje disse arkene med tiden vil bli avanserte nok til at de kan inneholde verdens første romcasino!

Hvordan har Asgardia blitt finansiert?

Til dags dato har en stor del av Asgardias finansiering blitt gitt av Ashurbeyli selv, og statens nettside har en seksjon der man kan donere penger. I år har nasjonen også lansert en konkurranse som heter "The Future of Finance and Economics Competition". Vinneren av konkurransen, som er åpen for alle, vil motta $10 000 i premie. Formålet med konkurransen er å etablere en asgardisk økonomi, der fokuset vil være på åpen kildekode, desentraliserte systemer lik blokkjeder, feiltolerant arkitektur og kryptovaluta.

Rom-arkens styreform

I skrivende stund har Asgardia 185 000 registrerte statsborgere, og for å søke trenger du simpelthen å fylle ut et skjema på nettsiden deres. De tar for tiden imot nominasjoner for parlamentmedlemmer, og den endelige avstemningen vil skje i april eller mai i år. Det er åpent for at man kan nominere seg selv, noe som gjør at valgsiden deres ser litt ut som en kampanje i sosiale media som har gått over styr. Plassene i parlementet vil bli utdelt per valgdistrikt basert på hvor mange statsborgere det befinner seg i det distriktet. Det er 150 ledige plasser og 13 distrikter basert på språk som må representeres. geek.com Kilde: Asgardia fra utsiden

Borgerskap

Når man har søkt og blitt akseptert som borger av Asgardia, har statsborgerne rett til sende inn en digital fil til Asgardia-1 – satellitten som ble sendt opp i fjor, som er Asgardia-territoriet. Når medlemmene av parlamentet har blitt stemt inn og styresformen sluttført, vil statsborgerne motta offisiell dokumentasjon som bl.a. ID-papirer, som vil la eierne av disse delta i og motta alle tjenester Asgardia tilbyr.

Asgardia og FN

Asgardia er ikke det første tilfellet av et forsøk på å starte en uavhengig stat i rommet. Det første forsøket ble gjort av James Mangan i 1949, men det mislyktes. Så hva gjør dette forsøket annerledes? For det første betyr Asgardia-1-satellitten, som regnes som asgardisk territorie, at Asgardia har et nærvær i verdensrommet. FN opererer med fire kriterier som må oppfylles for å kunne anerkjennes som en uavhengig stat, og av disse har Asgardia allerede innfridd tre.

  1. Statsborgere – Asgardia har i skrivende stund 185 000 registrerte borgere
  2. En regjering – Parlamentmedlemmene blir for tiden nominert, og vil ble stemt inn i år
  3. Et territorie – Satellitten deres

Selv om FN ikke kan autorisere opprettelsen av en stat eller regjering, vil deres aksept av staten som et medlem være et stort steg i retning av anerkjennelse for Asgardia, siden dette krever et to tredjedels flertall fra FNs medlemmer. Dette betyr at minst 63 medlemsstater vil ha anerkjent Asgardia som en uavhengig stat.  Dette er usannsynlig, siden romlovene sier at ingen individuell entitet kan påberope seg eierskap av verdensrommet, med mindre den har et bebodd territorie i rommet. På dette stadiet er Asgardia-1 kun en ubebodd lagringsenhet. Men planene for de fremtidige rom-arkene vil kanskje endre litt på sakene, for hvilket land har vel rett til å nekte frie borgere å bo på, og leve etter lovene til et romfartøy? 

Google Maps sine skjulte ... Annonsørene retter seg mot ...