Ruby Fortune Casino
Ruby Fortune Casino

750 € i BONUS

1. / 2. / 3. innskudd - matchbonus inntil 250 € • Kun nye kunder • Minste innskudd: 10 € • 70x omsetningskrav

Kampanjeregler Registrer

Teknologi for våpenoppdagelse

Ruby Fortune Casino: Håndvåpen med ammunisjon
Kilde: Pixabay

Vi leser stadig om masseskytinger i mediene, og landene som er blitt rammet av slike hendelser gjør gjerne også endringer når det gjelder nasjonal våpenlovgivning. Et nytt håp er av vi kan oppdage flere potensielt farlige hendelser med bruk av ny teknologi for oppdagelse av våpen, som for eksempel bruk av mikrobølger. Heldigvis er det ikke nødvendig med mikrobølger for å ha det gøy på mobilt casino hvor sikkerheten er garantert i ditt komfortable hjemmemiljø!

Nylige masseskytinger

Skytingen ved en Walmart-butikk i El Paso, Texas, så 22 mennesker miste livet, og hadde flere kjennemerker ved en masseskyting i USA; Skyteren var hvit og alene, samtidig hadde bakmannen et rasistisk motiv, noe som også oftere har vært tilfellet, slik som drapene ved to moskeer i Christchurch, New Zealand, tidligere i år, og det svært nylige tilfellet ved en moske i Bærum i Norge.

I en studie fra 2017 publisert i Time Magazine, kom det fram at omtrent 31 % av offentlige masseskytinger fant sted i USA, et land som har 5 % av verdens befolkning. Studien konkluderer med at USA i likhet med andre land med høy andel av privateide våpen, har større sannsynlighet for at masseskytinger vil oppstå. Dette også tatt i betraktning av at landet i seg selv regnes som relativt fredfullt og skårer relativt bra på undersøkelser om mental helse.

Som sagt kan masseskytinger ha bakgrunn i politisk ideologi, men kan også ha blitt fremprovosert av andre grunner, slik som mental sykdom og mobbing. Psykolog Stephen Ross peker på at personene som gjennomfører en slik ekstrem handling har et enormt sinne og en følelse av å gjøre noe for en grunn. En undersøkelse av 120 000 drap som ble utført med skytevåpen, hadde kun 5 % av gjerningsmennene en diagnose i relasjon med mental sykdom.

Las Vegas-kasinoer og våpenkontroll

Ruby Fortune Casino: Tradisjonell detektor
Kilde: Pixabay

Tilbake i 2017 startet Westgate Las Vegas Resort and Casino, som første kasino, å teste ut en ny metode for å ha bedre beskyttelse mot våpenangrep, og de begynte å teste ut en diskret våpenregistreringsenhet kalt Patscan Cognitive Microwave Radar.

Markedsført av det kanadiske sikkerhetsselskapet PatriotOne, kombinerer Patscan CMR kortdistansradar med maskinlæringsalgoritmer for å skanne individuelle gjester for våpen, kniver og bomber i sanntid. Dette gjøres uten å tvinge dem til å stille seg opp og gå gjennom en metalldetektorer. Og i motsetning til de gigantiske, fullkroppsskannerne du for eksempel ser på flyplasser, er Patscan-enheter små nok til å gjemme seg i eksisterende infrastruktur. De fleste vil aldri se at de er der, noe som er meningen med det hele.

Reaksjoner fra myndigheter

Etter masseskytingen i Christchurch, ble det straks gjort tiltak mot at noe liknende skulle skje og man forbød halvautomatiske våpen, et forbud som ble støttet av alle utenom én av parlamentets 120 lovmakere. Forbudet gjaldt allerede seks dager etter masseskytingen, og tredde i kraft så kjapt for å unngå at noen få skulle få mulighet til å kjøpe opp en stor mengde slike våpen.

Også i Australia ble det gjort liknende tiltak tilbake i 2012, etter en masseskyting, da man forbød rifler og hagler med høyt kaliber, og rundt 650 000 våpen ble tatt ut av sirkulasjon og gjenværende skytevåpen ble registrert etter nasjonale standarder.

I Tyskland reagerte regjeringen etter en masseskyting i 2009, med å gjennomføre et nasjonalt skytevåpenregister, noe som krevde at eiere av 5,5 millioner lovlig eide våpen måtte registrere våpnene. Det ble også innført tilfeldige inspeksjoner av våpeneiere og økte aldersbegrensninger for ungdommer på skytefelt.

Våpen i Norge er regulert av våpenloven, med en ny sekundær lov som tredde i kraft 1. juli 2009. Denne gir en mer detaljert regulering. Alle våpen som vil bli regulert, må ha to ting til felles: De må skyte ut et prosjektil mekanisk og bruke en form for drivmiddel for å utføre utskytingen. Våpen som eies og drives under ansvaret fra de væpnede styrkene, og politiet er unntatt fra den sivile våpenloven. Politiet kan ikke gi tillatelse til helautomatiske skytevåpen, skytevåpen som er kamuflerte som annen gjenstand, halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruerte for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet, skytevåpen som vanligvis blir brukt som krigsvåpen, andre skytevåpen enn de som er nevnt, som ikke er registrert for bruk, eller som har særskilt farlige egenskaper.

Slike reaksjoner står i kontrast med tiltakene i USA, hvor det ikke er blitt satt i gang all verdens tiltak, likevel masseskytinger finner sted i utstrakt grad. Donald Trump gikk bort fra potensielle nye begrensninger i salget av våpen som han hadde bygget opp under i tiden etter massakrene i California, Texas og Ohio, og antydet mindre kontroversielle svar, slik som mer penger til mental helsehjelp og strengere rettsforfølgelse av føderale våpenforbrytelser. Da argumenterte han for at ethvert forsøk på å begrense våpensalg ville medføre til inndragning av privateide våpen fra lovlydige borgere, og ønsker ikke å stramme inn de nåværende lovene.

Smarthus-systemer ... Bikepacking-ferie ...